با عنایت به فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا… خامنه‎اي (مدظله العالی) در خصوص رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی، فرهنگی و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات شایسته و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر و به منظور اجرای قوانین، مصوبات هیات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگیاداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر تشکیل گردیده است. اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر از واحدهای تابعه معاونت دانشجویی محسوب می شود که پاره ای از اهداف و شرح وظایف آن به شرح زیر می باشد: اهداف کلی: 1- ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران. 2- ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستاي ارتقاي وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان. 3- زمینه سازي براي مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه‎هاي علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان. ...

جناب آقای عباسعلی مبصرپور مایان

کارشناس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تلفن : 04133458050

موبایل : 09149073834

ایمیل: mobasserpour@sut.ac.ir

جناب آقای مهدی زینالی

مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تلفن : 04133459366

ایمیل: zeinali@sut.ac.ir

یادداشت های دانشجویی

Top Top