اطلاعیه کار دانشجویی در معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند

معاونت دانشجویی دانشگاه در نظر دارد برای ترم جدید برخی از امور زیر مجموعه های خود را با همکاری دانشجویان در قبال کار دانشجویی به انجام برساند. لذا از کلیه دانشجویان تقاضا می شود در صورت تمایل به همکاری، فرم اعلام آمادگی را از بخش فرمها در سایت معاونت دانشجویی و یا کانال تلگرامی معاونت:  https://t.me/SUTSO  تهیه و تکمیل نموده و نهایتاً تا ۳۰ بهمن ماه به دفتر معاونت دانشجویی واقع در ساختمان دکتر آشتیانی طبقه دوم و یا اداره امور خوابگاهها تحویل دهند.

ردیف

مسئولیت

تعداد دانشجوی مورد نیاز

۱

امور سایت و دنیای مجازی

۱

۲

کانون دانشجویی همیاران

۲

۳

مسئول اسکان خوابگاه پسران

۱

۴

مسئول اسکان خوابگاه دختران

۱

۵

مسئول بلوک خوابگاه پسران

۷

۶

مسئول بلوک خوابگاه دختران

۴

۷

ناظر رستوران و بوفه

۳

۸

ناظر سرویس اتوبوس تبریز

۱

۹

ناظر سرویس اتوبوس خوابگاه محبی

۱

۱۰

صندوق خیریه دانشجویان

۱

 

فرم کار دانشجویی پی دی اف

فرم کار دانشجویی  ورد