اطلاعیه اداره امور خوابگاه ها در خصوص انصراف ازخوابگاه

 به اطلاع  آندسته ازدانشجویان محترمی که قصد انصراف از خوابگاه را دارند  می رساند  تا مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ فرصت دارند نسبت به  ارائه انصراف کتبی به اداره  امور خوابگاهها اقدام فرمایند  بد یهی است  بعد از این تاریخ هزینه کل ترم  جاری دریافت خواهد شد.