اطلاعیه اداره امور خوابگاه ها در خصوص اجاره بهای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که تاکنون موفق به پرداخت اجاره بهای خوابگاه در نیمسال جاری نشده اند می رساند، طبق بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان و پیرو اطلاع رسانی های قبلی، اجاره بهای خوابگاه بعداز۱۵ اردیبهشت به "پرداخت نقدی بدون تخفیف" تغییرخواهدیافت. دانشجویان عزیز می توانند به یکی از طرق ذیل نسبت به پرداخت بدهی اقدام فرمایند. ضمنا، امکان تقسیط بدهی خوابگاه متقاضیان واجدشرایط هم در۱۵/۰۲/۹۷ پایان می یابد:

  1. مراجعه به پورتال دانشجویی به آدرس http://bp.swf.ir و پرداخت به صورت آنلاین.
  2. از طریق فیش هایی که قبلاً به اتاقها ارسال شده ویا مراجعه به دفتر خوابگاه ودریافت فیش جدید و پرداخت از طریق بانک.

لازم به توضیح می باشد بدلیل خسارت ناشی از  بدحسابی تعدادی از دانشجویان در پرداخت اجاره بها و جریمه سنگین آن در عدم دسترسی دانشگاه حتی به سهم بازگشتی از  مبالغ واریزی  اکثریت دانشجویان خوش حساب و از بین رفتن  حقوق مترتب ایشان، ناگزیر اعلام می دارد که مطابق مقررات و هماهنگی های  انجام شده، در صورت عدم واریزاجاره بهای خوابگاه  تا تاریخ فوق دانشجوی قاصر  از امکانات ذیل محروم خواهد بود.

  1. تعلیق دسترسی به سامانه آموزش جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان، صدور گواهی  ویا سایر موارد، تا پرداخت بدهی
  2. عدم امکان دسترسی به سامانه ترکیب بندی خوابگاه جهت تقاضای اسکان برای ترم بعد
  3. عدم امکان اسکان در تابستان ۹۷ و عدم  الویت در اسکان  سنوات بعدی                              اداره امور خوابگاهها  26 /01/97