معرفی معاونت

معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند یکی از محوری‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های دانشگاه است که ارتباط مستقیم با دانشجویان دارد و فراهم‌کننده نیازهای عمومی دانشجویان و مدافع حقوق آنان در دانشگاه است. این سازمان مجموعاً دارای چهار اداره و مرکز به شرح زیر است که وظیفه تأمین نیازهای رفاهی، بهداشتی- درمانی و مشاوره دانشجویی را به عهده دارد.
مسئولیت معاونت دانشجویی بر عهده آقای دکتر اسماعیل نجفی اقدم است. ایشان دارای مدرک دکتری برق از دانشگاه University of Paris-XI, France بوده و هم اکنون دانشیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی سهند هستند.

 

دکتر اسماعیل نجفی اقدم

معاونت دانشجویی دانشگاه

شماره تماس: ۰۴۱۳۳۴۵۸۰۴۹ 

شماره مستقیم معاونت: ۰۴۱۳۳۴۴۳۸۴۵

فاکس: ۰۴۱۳۳۴۴۳۸۴۶

ایمیل : najafiaghdam@sut.ac.ir