معرفی معاونت

معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند یکی از محوری‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های دانشگاه است که ارتباط مستقیم با دانشجویان دارد و فراهم‌کننده نیازهای عمومی دانشجویان و مدافع حقوق آنان در دانشگاه است. این سازمان مجموعاً دارای چهار اداره و مرکز به شرح زیر است که وظیفه تأمین نیازهای رفاهی، بهداشتی- درمانی و مشاوره دانشجویی را به عهده دارد.
مسئولیت معاونت دانشجویی بر عهده آقای دکتر علیرضا هاشمی اسکویی است. ایشان دارای مدرک دکتری بیومکانیک از دانشگاه University of Otago بوده و هم اکنون استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند هستند.

 

 

 

دکتر علیرضا هاشمی اسکویی

معاون دانشجویی دانشگاه

شماره تماس: ۰۴۱۳۳۴۵۸۰۴۹ 

شماره مستقیم معاونت: ۰۴۱۳۳۴۴۳۸۴۵

فاکس: ۰۴۱۳۳۴۴۳۸۴۶

ایمیل :  ali.hashemi@sut.ac.ir

     student@sut.ac.ir