همایش ازدواج سالم وابستگی و شکست عاطفی

همایش ازدواج ســـالـــم وابستگی و شکست عاطفی

مرکز مشاوره دانشگاه با همکاری کانون همیاران سلامت روان

دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸

آمفی تئاتر شهریاری

۱۲/۳۰-۱۰/۳۰

photo_2017-05-07_13-29-54