اولین مسابقه ایده برتر دانشجویی در حوزه معاونت دانشجویی

 

بسمه تعالی


مسابقه برترین ایده دانشجویی در حوزه خدمات دانشجویی


معاونت دانشجویی در راستای ارائه هر چه بهتر خدمات دانشجویی در نظر دارد اولین سری از سلسله مسابقه های ایده های برتر دانشجویی را در حوزه های زیر را برگزار نماید:


۱- خوابگاه دانشجویی
۲- ایاب و ذهاب دانشجویی
۳- سلف سرویس و تغذیه دانشجویی
۴- مشاوره دانشجویی
۵- بهداشت دانشجویی
۶- کمیته انظباطی
۷- تربیت بدنی


ایده های خود را در راستای خدمات رسانی بهتر برای ما ارسال کنید. به برترین ایده در هر حوزه جایزه ای هدا خواهد شد. 
جایزه ۳۵۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰۰ ریال


مهلت ارسال ایده ها: سوم تیرماه نود و شش (۳/۴/۹۶)


برای شرکت در مسابقه کافی است فرم زیر را پر نموده و در بخش انتقادات و پیشنهادات سایت معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند به آدرس زیر بارگذاری (آپلود) نمایید:
 

آدرس