اطلاعیه اداره امور خوابگاه ها در خصوص ترکیب بندی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷- ۹۶

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت ارائه ترکیب اتاق برای  نیمسال اول ۹۷-۹۶ به این آدرس www.sutkhabgah.ir  مراجعه نمائید. لطفاً قبل از ارائه ترکیب، راهنمای ترکیب بندی را به دقت مطالعه نمائید. ( به علت کمبود جا در ترم آتی حتماً تا تاریخ اعلام شده نسبت به ثبت ترکیب چهار نفره درسامانه اقدام نمائید در صورت عدم ترکیب در مهلت تعیین شده مشکلات و عواقب بعدی متوجه خود دانشجو خواهد بود). 
مهلت ارائه ترکیب تا مورخ ۹۶/۰۳/۲۰ می باشد
عدم ارائه ترکیب به منزله انصراف از خوابگاه تلقی شده و به علت برنامه ریزی برای ترم آتی براساس لیست ترکیب بندی، اسکان خارج از لیست امکان پذیر نخواهد بود.
ضمناً دانشجویانی که نیاز به اسکان درخوابگاه  برای ترم بعدی  ندارند جهت  جلوگیری از بروز هر گونه مشکل انصراف کتبی خود را تا تاریخ مذکور به امور خوابگاهها ارائه دهند.