اطلاعیه اداره امور دانشجویان در خصوص اسکان خوابگاهها در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

 

با عنایت به کمبود فضای خوابگاهی در نیمسال آتی نکات ضروری ذیل را به استحضار  دانشجویان محترم متقاضی اسکان در خوابگاه در  نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ می رساند. خواهشمند است بر اساس  این اطلاعیه که تکرار و تکمیل اطلاع­رسانی­های قبلی محسوب
می­شود نسبت به اسکان خویش برنامه­ریزی فرمایند. بدیهی است عدم توجه به این موارد و مشکلات ناشی از آن به عهده خود دانشجو خواهد بود.

  1.  به هیچ یک از دانشجویان سنوات غیرمجاز از نظر سکونت (یعنی ترم ۹ و به بعد کارشناسی و دکتری، ترم ۵ و به بعد کارشناسی ارشد) خوابگاه تعلق نمی گیرد.  در صورت اسکان در تابستان ۹۶ ، ملزم به تخلیه واحد مربوطه  تا  15 شهریور ماه ۹۶ می باشند.
  2. ارائه خوابگاه به دانشجویان جدیدالورود بر اساس اولویت بندی بوده و صرفاً به دانشجویان اعلامی از طرف شورای اسکان، خوابگاه داده خواهد شد. در هر صورت پس از تخصیص  ظرفیت اسکان، متقاضی بایستی نسبت به پرداخت شهریه اعلامی به حساب صندوق رفاه دانشجویی اقدام و با در دست داشتن  فیش واریزی  به اداره امور دانشجویان جهت تحویل  فرم ۱۷ (مجوز اسکان) برای ارائه به خوابگاه  مراجعه فرمایند.
  3. به دانشجویانی که به هر عنوان درخواست ترکیب نداده اند و یا اجاره بهای نیمسال های گذشته خود را پرداخت ننموده اند خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.
  4. به هیچ یک از دانشجویان نوبت دوم، انتقالی و مهمانی  اعم از ورودی  جدید یا قدیم  و خواهران یا برادران  امکان تخصیص خوابگاه وجود ندارد.
  5. به تعداد محدودی از دانشجویان به ترتیب اولویت مراجعه، تا سقف ۵۰۰ هزار تومان، وام قرض الحسنه ودیعه مسکن قابل اعطاء می باشد. متقاضیان محترم  لازم است تقاضای کتبی خویش را به همراه نسخه اصلی قرارداد اجاره به دفتر امور دانشحویی تحویل دهند.

 

اداره امور دانشجویی – 17/05/96