اطلاعیه سرویس خوابگاه خواهران (محبی)

قابل توجه دانشجویان محترم ساکن خوابگاه محبی
از روز دوشنبه  13 شهریور ماه تا اطلاع ثانوی, سرویس تبریز به محبی و بالعکس طبق برنامه قبلی دایر خواهد شد.


از خوابگاه محبی به تبریز:
سه شنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۶/۰۰
از تبریز به خوابگاه محبی:
تمام ایام هفته ساعت ۲۰/۴۵