اطلاعیه امور رفاهی در خصوص روند تسویه حساب

بدین وسیله به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی بوده و قصد تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان را دارند لازم است وارد پورتال دانشجویی به آدرس bp.swf.ir شده و پس از واریز بدهی های مربوط به خوابگاه و وام، از همان طریق درخواست تسویه نمایند. نظر به اینکه این رویه از طرف وزارت برای سیستم تعریف شده، اداره رفاه دانشگاه نمی تواند خارج از سیستم تسویه این عزیزان را انجام دهد. ضمناً در صورت عدم درخواست تسویه حساب از پورتال دانشجویی، استفاده از خدمات دانشجویی از قبیل وام و خوابگاه در مقاطع بالاتر امکان پذیر نخواهد بود. در صورت نیاز جهت دریافت اطلاعات بیشتر با اداره رفاه دانشجویی به شماره ۰۴۱۳۳۴۵۸۰۵۴ تماس بگیرید.