دومین همایش سراسری کانون های دانشجویی همیاران دانشگاه‌ها

دومین همایش سراسری کانون های دانشجویی همیاران
دانشگاه شیراز
۸ الی ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

 

سایت همایش

 

نشانیشیراز – خیابان نشاط، جنب پل جهاد دانشگاهی- مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز

شماره­ های تماس۰۹۰۱۶۹۰۹۵۳۱ و   ۳۲۳۳۹۰۴۰-۰۷۱

دورنگار: ۳۶۴۷۳۳۹۸-۰۷۱

آدرس ایمیلshirazcounseling@gmail.com

سایت : http://moshavereh.shirazu.ac.ir