شورای صنفی دانشجویی

شورای صنفی به منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان در نظام تصمیم‌سازی ، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور صنفی و رفاهی دانشگاه و در جهت قانونمند کردن بیشتر امور، از بین دانشجویان واجد شرایط توسط انتخابات که در مهر و آبان هر سال برگزار  می گردد تشکیل می شود. این شورا زیر نظر معاونت دانشجویی دانشگاه به فعالیت می پردازد.
 

 اهــــداف 

    1- بهبود وضعیت امور صنفی و رفاهی و کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب‌تر برای تحصیل ، ‌فعالیت و سکونت دانشجویان.

    2-ایجاد همدلی در میان دانشجویان و مسؤولان دانشگاه و آشنایی بیشتر آنها با واقعیت‌ها و مشکلات یکدیگر و تقویت فضای مشارکت و همکاری.

    3-افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به مسائل صنفی برای تبیین حقوق و مسؤولیت‌های ایشان.

    4-تقویت نقش و توسعه فعالیت‌های دانشجویان در امور صنفی و رفاهی.

وظیفه شورای صنفی انعکاس و پیگیری امور صنفی و رفاهی دانشجویان از طریق مسؤولان ذیربط دانشگاه و نظارت بر امور محوله می‌باشد.

 

 

 

اسامی اعضای شورای صنفی دانشجویان دوره یازدهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته

مقطع

۱

محمدرضا

غفاری

۹۴۰۷۱۱۰۱۹

مواد

کارشناسی

۲

مرتضی

اسمخان

۹۵۱۱۳۱۰۰۶

برق

کارشناسی

۳

یوسف

خانمحمدیان

۹۵۲۲۷۱۰۳۰

نفت

کارشناسی

۴

امیرحسین

سالاری

۹۴۲۳۲۱۰۱۶

نفت

کارشناسی

۵

امین

اسفندیاری

۹۴۰۶۱۱۰۰۱

مکانیک

کارشناسی

۶

عمار

عزیزی

۹۴۷۳۴۱۰۲۳

عمران

کارشناسی

۷

محمد

مقدسی

۹۴۷۳۴۱۰۳۰

عمران

کارشناسی

۸

مهدیه

گودرزی

۹۵۲۲۷۲۰۰۹

نفت

کارشناسی

۹

ملیکا

ابراهیمی

۹۴۰۲۴۱۰۰۱

شیمی

کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با شورای صنفی:

 

کانال تلگرامی: sut_senfi@