پرسشهای متداول در خصوص تغذیه

۱-    کارت تغذیه را کجا تحویل بگیرم؟
کارت دانشجویی شما همان کارت تغذیه می باشد. محل توزیع کارت دانشجویی حراست دانشگاه واحد صدور کارت می باشد. لطفا در نگهداری کارت خود کوشا باشید و آن را در کنار تلفن همراه قرار ندهید. صدور مجدد کارت مستلزم صرف زمان و هزینه خواهد بود.
۲-    برای رزرو غذا به کجا مراجعه نمایم؟
برای رزرو غذا می توان به سایت اتوماسیون تغذیه به آدرس sut.std.ac.ir مراجعه نمایید و یا از طریق دستگاه مخصوص رزرو غذا واقع در ورودی ساختمان شهید مطهری و اتوماسیون تغذیه اقدام نمایند.
۳-    برای لاگین login نمودن به سامانه نام کاربری و پسورد چیست؟ 
نام کاربری ورود به این سایت در موقع فعال نمودن کارت از اتوماسیون تغذیه اعلام می گردد و رمز عبوراولیه همه کارتها عدد۱ می باشد که بایدتوسط دانشجویان تغییر داده شود.
۴-    برای افزایش اعتبار آیا پرداخت وجه نقد امکان پذیر می باشد؟ در صورت اینترنتی بودن آیا با تمام کارت های شتاب امکان پذیر می باشد؟ 
شارژ یا افزایش اعتبار به صورت اینترنتی و با تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب میسر می باشد؛ البته برای افزایش اعتبار داشتن رمز دوم، cvv2  و تاریخ انقضا کارت شتاب الزامیست. دریافت نقدی برای دانشجویانی که به هر دلیلی نتوانند اینتر نتی اقدام کنند فقط در روز چهارشنبه تا پایان وقت اداری میسر می باشد.
۵-    رمز دوم چیست؟
در صورت نداشتن رمز دوم کارت شتاب از طریق مراجعه به عابربانکی که در آن حساب دارید اقدام به دریافت رمز دوم نمایید.
۶-    مهلت رزرو برای ایام هفته جاری و هفته های بعدی چگونه می باشد؟ 
امکان رزرو برای ۳ روز آخر هفته جاری وجود دارد. رزرو هفته آینده نیز تا ساعت ۸ صبح  روز پنج شنبه هفته قبل امکان پذیر می باشد، البته لازم به ذکر است تمامی دانشجویان می توانند برای چند هفته خرید انجام دهند.
۷-    آیا پس از خرید غذا امکان جابه جایی سلف وجود دارد؟
در ایام امتحانات امکان جابجایی سلف وجود دارد ولی در سایر مواقع ضرورت و نیازی به جابجایی نیست .
۸-    برنامه غذایی را در کجا می توانیم رویت نماییم؟
برنامه غذایی در تابلوهای اعلانات واقع در اتوماسیون تغذیه و همکف ساختمان مطهری و صفحه رزرو غذا در سایت اتوماسیون تغذیه وجود دارد.
۹-    آیا امکان روزخرید غذا وجود دارد؟ چه ساعتی انجام می شود؟
روزفروش به تعداد محدود درصورت موجود بودن غذا از ساعات ۴۵/۱۳ به بعد امکان پذیر می باشد.
۱۰-     قیمت غذای روزفروش چند است؟
قیمت روزفروش حدود دو برابر قیمت رزرو می باشد.
۱۱-     آیا امکان رزرو ۲ غذا یا بیش از آن میسر می باشد؟
 امکان رزرو غذا بیش از یک پرس در هر وعده وجود ندارد.
۱۲-     قیمت غذا در ایام آموزشی و غیرآموزشی به چه گونه می باشد؟ آیا قیمت غذاها با هم متفاوت است؟
قیمت غذاها براساس مصوبه صندوق رفاه دانشجویی می باشد.
۱۳-     آیا در سلف مرکزی شام ارائه می شود؟
در سلف مرکزی صرفاً ناهار و فقط در روز های آموزشی سرو می گردد.
۱۴-     در صورت خرابی یا شکستگی کارت به کدام قسمت مراجعه نماییم؟
در صورت عدم برقراری ارتباط بین کارت با سیستم تغذیه به سیستم اتوماسیون آقای همتی  مستقر در جنب سلف اساتید و کارکنان مراجعه نمایید و در صورت شکستگی یا مفقودی ویا خرابی جهت تعویض به واحد صدور کارت حراست دانشگاه مراجعه فرمایید.
۱۵-     آیا دانشجویان غیرخوابگاهی می توانند از صبحانه و شام استفاده نمایند؟
خیر، دانشجویان غیر خوابگاهی فقط از وعده ناهار در روزهای آموزشی می توانند استفاده نمایند.
۱۶-     در صورت فراموشی رمز عبور به کجا مراجعه کنیم؟
در صورت فراموشی رمز عبور به دفتر سیستم اتوماسیون تغذیه مستقر در جنب سلف اساتید و کارکنان به آقای همتی مراجعه نمایید.
۱۷-     آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به تغذیه را از کجا کسب کنیم؟
جهت اطلاع از آخرین اخبار تغذیه به طور مرتب به سایت معاونت دانشجویی و تابلوهای اعلانات اتوماسیون تغذیه مراجعه نمایید.
۱۸-     خرید صبحانه به چه صورت می باشد؟
همانند غذا باید از قبل رزرو شود.
۱۹-     خرید غذا برای روز جمعه امکان پذیر می باشد؟
خیر . به غیر از ایام امتحانات و ماه مبارک رمضان .
۲۰-     آیا جابه جایی نوع غذا امکان پذیر می باشد؟
در مدت زمان رزرو امکان پذیر می باشد.
۲۱-     ساعت و پایان توزیع غذا در سلف مرکزی و یاس  چگونه می باشد؟
ساعت توزیع ناهار در سلف مرکزی ۱۱:۳۰ الی ۱۴ می باشد.
۲۲-     فیش فراموشی چیست؟ 
دانشجویانی که غذا رزرو کرده اند ولی کارت به همراه ندارند قبل از مراجعه به دریافت فیش فراموشی از دستگاه مربوطه، بایستی رمز فیش فراموشی خود را از سایت اتوماسیون تغذیه فعال نمایند.
۲۳-     رمز فراموشی چیست؟
رمز فیش فراموشی بعد از وارد شدن به سایت اتوماسیون و وارد شدن به صفحه رزرو از قسمت کلمه عبور فعال می شود.
۲۴-     چگونه فیش فراموشی بگیریم؟ 
با وارد کردن شماره دانشجویی  به دستگاه مخصوص فیش فراموشی و زدن کلید تایید، رمز فیش فراموشی را وارد کرده مجداً تایید بزنید.