پرسش های متداول در خصوص وام

۱-    دانشجو چه وام هایی می تواند از صندوق رفاه دانشگاه دریافت کند؟
وام تحصیلی، ازدواج ، ضروری، ودیعه مسکن و وام شهریه برای دانشجویان شبانه.
۲-    چه زمانی مدارک خود را برای دریافت وام تحویل صندوق رفاه بدهیم؟
 برای نیمسال اول از اواسط شهریور ماه تا اواسط مهرماه و برای نیمسال دوم از اول دی ماه تا اواسط بهمن ماه (حتما به اطلاعیه های صندوق رفاه وزارت و دانشگاه توجه فرمایید).
۳-    آیا تشکیل پرونده منوط به دریافت وام می باشد؟ 
خیر، با توجه به اینکه این وام مربوط به وزارت علوم می باشد و اعتبار تخصیص یافته به واحد محدود می باشد به همه پرونده  های دریافتی وام تعلق نمی گیرد.
۴-    آیا ترم ۵ کارشناسی ارشد و ترم ۹ کارشناسی هم می توان وام دریافت کرد؟
خیر فقط تا ترم ۴ کاردانی و کارشناسی ارشد و ترم ۸ کارشناسی می توان از شرایط وام استفاده نمود بعد آن از هیچ نوع وامی نمی توان استفاده نمود.
۵-    از چه زمانی باید برای دریافت دفترچه اقساط وام اقدام نمود؟
بعد از دریافت برگه تسویه حساب باید به اداره رفاه مراجعه و دفترچه اقساط و نامه برای اداره آموزش جهت دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات دریافت نمود. 
۶-    در صورت اخراج یا انصراف اگرقبلا وام دریافت کرده باشیم  چگونه باید تسویه حساب نماییم؟ 
باید به صورت یکجا بدهی را تسویه نمایید در غیر اینصورت وزارت علوم از طریق ضامن اقدام مینماید.
۷-    شرایط ضامن برای دریافت وام چگونه است؟ 
ضامن باید کارمند رسمی، پیمانی یا بازنشسته باشد و ارائه حکم کارگزینی برای شاغلین و کسر از حقوق برای بازنشستگان الزامی است. 
۸-    آیا اگر در ترمی انتخاب واحد نداشته باشیم می توان وام دریافت نمود؟
خیر تنها در صورت انتخاب واحد می توانید وام دریافت نمایید. 
۹-    مدارک اولیه و عمومی جهت درخواست وام کدام است؟
درخواست وام از طریق پرتال دانشجویی به آدرس bp.swf.ir ، افتتاح حساب در بانک تجارت و داشتن تعهد محضری
۱۰-    شرایط احراز و تایید پرداخت وام چگونه است؟ 
عدم استفاده از وام یا کمک یا بورس تحصیلی، دارا بودن اولویت نیاز مالی، سپردن تعهد محضری
۱۱-    آیا بغیر از تعهدنامه محضری و شماره حساب مدارک دیگری هم برای تایید و دریافت وام دانشجویی مورد نیاز هست؟ 
درخواست وام از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس bp.swf.ir در بازه زمانی اعلام شده از طرف صندوق. 
۱۲-    شرایط فرد ضامن به چه نحو می باشد؟ 
کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته با نامه کسر از حقوق به نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری –  صندوق رفاه دانشجویان. 
۱۳-    وضعیت آموزشی دانشجو جهت درخواست وام چگونه باید باشد؟
مشروط نبودن در دو نیمسال قبل؛ دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط تحصیلی اعلام می شوند می توانند حداکثر از نصف وام تحصیلی استفاده نمایند و دانشجویانی که دو نیمسال متوالی مشروط شوند از دریافت هر گونه وام در نیمسال بعدی محروم خواهند شد.